Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Төрағасының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 2058 бұйрығымен ерекше мәртебесі жоқ жоғары оқу орындары жанындағы диссертациялық кеңестердің тізімі бекітілді.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 27 мамырдағы № 464 Бұйрығымен Қазақстан-Британ техникалық университетінде 6D070500 – Математикалық және компьютерлік модельдеу мамандығы бейіні бойынша доктор дәрежесін, философия докторы (PhD) деңгейін алу үшін диссертация қорғау жөніндегі диссертациялық Кеңес ашылды.

Диссертациялық Кеңестің дербес құрамы ҚБТУ Ғылыми кеңесінің шешімімен (2020 жылғы «29» қазандағы № 3 хаттама) және ҚБТУ ректоры (Басқарма Төрағасы) К.Н. Ибрашевтің 2020 жылғы «4» қарашадағы № 88-П бұйрығымен бекітілген.

Диссертациялық Кеңес 2022 жылдың 27 мамырына дейін 3 жыл мерзімге ашылды.

 

 

ҚБТУ Диссертациялық кеңесі бойынша ақпарат:

 

 

НҚА:

 

Диссертациялық Кеңес туралы үлгі ереже

 

Дәрежелерді беру ережелері