Құрметті талапкерлер!

Материалтану және жасыл технологиялар мектебі (МжЖТМ) Қазақстан-Британ техникалық университетінде баламалы энергетика және нанотехнологиялар зертханасы (БЭжНЗ) және перспективалы материалдар мен технологиялар зертханасы (ПМжТЗ) негізінде құрылған. Нанотехнология ғылым мен техниканың іргелі және қолданбалы бағыттарының түйіскен жерінде орналасқан пәнаралық саланы қамтиды. Бағыт өзекті болды, өйткені ол наноөлшемді деңгейде материалдардың құрылымын қалыптастыруға және наноматериалдардың қасиеттерін өзгертуге мүмкіндік береді, осылайша олардың әртүрлі салалар мен ғылымға интеграциялануына ықпал етеді. Нанотехнологияларды пайдалана отырып, күн энергетикасы сияқты баламалы энергетиканың бағыттары әзірленуде. Еуропалық Одақ пен АҚШ-тың жеке патенттері негізінде жел энергетикасы саласында айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілді.

Мектептегі білім алушылар төмендегі бағдарламалар бойынша білім алады:

бакалаврлар: "6B07113-инженерлік физика және жаңа материалдар технологиясы";

магистранттар: 7M07108 "Наноматериалдар және нанотехнологиялар (қолдану салалары бойынша) "және 7М07109" Материалтану және жаңа материалдар технологиясы";

докторанттар: 8D07108 "Наноматериалдар және нанотехнологиялар (қолдану салалары бойынша)", 8D07109 "Материалтану және жаңа материалдар технологиясы" және 8D07204 "Металлургия".

Мектепте жоғары білікті профессорлық-оқытушылық құрам және бакалаврларды, магистрлерді және PhD докторларын даярлау үшін барлық қажетті жоғары технологиялық жабдықтар бар.

 

Құрметпен, Материалтану және жасыл технологиялар мектебінің деканы,

Бейсенханов Нұржан Бейсенханұлы

 

Материалтану және жасыл технологиялар мектебі туралы.

 

 МжЖТМ миссиясы негізгі мақсатына қол жеткізу болып табылады, ол нанотехнология, баламалы энергетика, материалтану, мұнай химиясы және металлургия салаларында инженерлік-техникалық және басқару қызметтерінде сұранысқа ие жоғары білікті ғылыми, педагогикалық және басқарушы кадрларды даярлау кезінде ғылым мен білім беруді интеграциялау болып табылады.

 

МжЖТМ түлектері наноматериалдар мен олардан жасалған бұйымдарды жасайтын компанияларда, сондай-ақ нано-зерттеу жабдықтарын шығаратын фирмаларда сұранысқа ие. Нанотехнологтар әсіресе жоғары оқу орындары мен ғылыми институттардың зертханаларында кеңінен сұранысқа ие. МжЖТМ түлектері-бакалавр, магистр және PhD докторы төменде аталған лауазымдарды атқара алады: инженер; өндірістік кәсіпорындардағы инженер; ғылыми-зерттеу институттарының инженері; физик-технолог; химик-технолог; оқытушы ассистенті; ЖОО оқытушысы; ғылыми қызметкер; 

 

МжЖТМ Зерттеулері

Біздің профессорлар мен оқытушылар ҚР БҒМ гранттарының басшылары мен орындаушылары болып табылады:

ИРН АР14870185" SiC, SnOх, TiOx, Ta2O5, ZnOx, MoOх магнетронды бүрку әдісімен кең аймақтық жартылай өткізгіштер негізінде Электрон-тесік селективті пассивациялық контактілерді қалыптастыру", жетекшісі: ф.-м. ғ. д., профессор Нүсіпов Каир Хамзайұлы; жобаның негізгі идеясы электрон-тесік селективті пассивациялық контактілерді кең аймақтық жартылай өткізгіштер SiC (n немесе p), SnOх, TiOx, Ta2O5, ZnOx және MoOх-ты SiOx аралық туннель қабаты және SiC:H(n немесе p)/MgF2 шағылыстыруға қарсы жабыны бар магнетронды бүрку әдісімен қалыптастыру болып табылады

IRN AP09058438 "наноэлектроника үшін физика-химиялық әдістермен синтезделген кремний карбиді мен металл оксидтерінің наноқұрылымды және монокристалды қабаттарын зерттеу", жетекшісі: PhD Бакранова Дина Игоревна. Жобаның негізгі идеясы температураның және басқа синтез жағдайларының кремний карбидінің әртүрлі құрылымдық фазаларының түзілуіне әсерін зерттеу болып табылады. SiC буферлік қабаты құрылымының магнетронды бүрку арқылы алынған ZnO пленкаларының құрылымдық сапасын жақсартуға әсері зерттеледі.