Лаборатории

В организационную структуру входят 8 учебных, 6 специализированных научно-исследовательских лабораторий и компьютерные классы. 

Нефтяной Инженерный Институт «Один Пояс, Один Путь» создан в рамках Перспективного плана сотрудничества в области науки, технологий и инноваций в партнерстве с Энергетическими университетами и нефтяными компаниями стран Азии и Европы, для реализации  государственной инициативы «Один Пояс, Один Путь».

«Бір белдеу – бір жол» мұнай-инженерлік институты «Бір белдеу – бір жол» мемлекеттік бастамасын іске асыру үшін Азия, Еуропа энергетикалық университеттерімен және мұнай компанияларымен серіктестікте ғылым, технологиялар және инновациялар саласындағы ынтымақтастықтың перспективалық жоспары аясында құрылды.

Лаборатория кибербезопасности была создана в Казахстанско-Британском техническом университете 1 сентября 2018 года в рамках консорциума по кибербезопасности c Комитетом информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстана.

Киберқауіпсіздік зертханасы 2018 жылдың 1 қыркүйегінде Қазақстан-Британ техникалық университетінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік комитетімен бірге киберқауіпсіздік консорциумы жүйесінде құрылды.

«ҚБТУ» АҚ Салыстырып-тексеру зертханасының негізі 2014 жылы қаланған. 2015 жылдан бастап өлшем құралдарын метрологиялық қамтамасыз ету және тексеру бойынша қызметтер көрсетуде. МЕМСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» талаптарына сәйкес аккредиттелген. Аккредиттеу аттестаты                            № KZ.П.02.1597 2015 жылғы 3 сәуірден.

Лаборатория перспективных разработок электроники  была создана в 2017 году в Казахстанско-Британском техническом университете.

Электроникаларды перспективті дамыту зертханасы 2017 жылы Қазақстан-Британ техникалық университетінде құрылды.

Зертхананың негізгі мақсатының белсенділігі іргелі зерттеулерді жаратылыстану ғылымдары, химиялық технологиялар, мұнай химиясы және металлургия салаларында жүргізілуі болып табылады.

1 Ускоритель легких и тяжелых ионов, предназначенный для создания p-n-переходов и выращивания пленок методом ионно-лучевого осаждения низкоэ

1 p-n-өткелдер жасауға және иондық-сәулелік тұндыру әдісімен қабыршақтар өсіруге арналған жеңіл және ауыр иондар үдеткіші.