ФИТ

С 2010 по 2015 год программа функционировала на факультете в экспериментальном режиме и по этой программе было подготовлено 4 PhD, трое из которых ныне являются проессорами факультета.
С 2019 года предполагается запуск программы на регулярной основе.

Программа существует на факультете с 2004 года и в зависимости от спроса рынка в разное время запускались различные специализации.
Специализации на 2019 год таковы:
• Анализ Данных (экспериментальная программа от МОН РК)
• Финансовые технологии и Анализ Данных (совместно с банковским сектором)
• Кибербезопасность
• Анализ данных в экономике и социальных науках (совместно с МШЭ – международная школа экономики КБТУ)

Жолдау

Әрине, сіз осындай оқиғаларды бірнеше рет естіген боларсыз: аусар мінезді зерек жастар университеттің кампусында отырып, болашақ технологияларды ойлап табады. Олар жастық шабыттану мен жаңа технологиямен қаруланған және келешекті  құрады.  Алғашқы жетістіктер бүкіл өңірдің осы жастарға назар аударуын туғызады.  Олар достарын жұмысқа тартып, жарық жұлдыздар командасын жинайды, осы әлемді жаңа әлемге айналдырады және оларға еш кедергі жоқ. Мұндай әңгімелер біздің студенттер туралы! Бізбен болашақтың бір бөлшегіне айналыңыз!

«ҚБТУ студенттік мәселелер бойынша кеңсе» командасы

The program exists at the faculty since 2004 and, depending on the market demand, various specializations were launched at different times. Specializations for 2019 are as follows:

• Data Analysis (experimental program from MES RK)

• Financial Technologies and Data Analysis (with the banking sector)

• Cybersecurity

• Data analysis in economics and social sciences (together with MSE - international school of economics KBTU)