«Қазақстанның мұнай-газ саласындағы стратегиялық және қолданбалы міндеттерді шешу» мақсатты қаржыландыру бағдарламасы

Қазақстан-Британ техникалық университеті мұнайгаз өнеркәсібі үшін іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыратын және практикалық қосымшалар үшін қазіргі заманғы технологиялық шешімдерді әзірлеуді жүзеге асыратын Қазақстандағы ең ірі және ең озық білім беру және зерттеу орталығы болып табылады.

Жобаның мақсаты– ел экономикасының геологиялық, техникалық, мұнай-химия салаларының соңғы жетістіктерін тарту арқылы  Қазақстанның мұнай-газ саласындағы стратегиялық және қолданбалы міндеттерін  шешу болып табылады.

Зерттеу әдістері - жұмыстың бірінші кезеңінде стратегиялық мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін заманауи зертханалық және аспаптық әдістердің кең спектрі пайдаланылды.

Негізгі бағыттар бойынша жұмыс нәтижелері:

1. Оңтүстiк Қазақстанның терең құрылымының геологиялық-геофизикалық моделі жасалды және оның мұнай-газ әлеуетiнiң өлшемдерi анықталды;

2. Ұқсас өзгерістердің полимерлік әдісімен модификациялауға арналған полимерлерді таңдау;

3. Бейорганикалық су ерітінділерінің микроқұрылымына электрлік ток параметрлерінің әсерінің өзгеруі анықталды және талданды;

4. Криотехниканы қолдану арқылы әртүрлі  кенорындар мұнайының  құрамы, микроқұрылымы және электрофизикалық сипаттамалары зерттелді;

5. Өтпелі металл кешендеріне әрі қарай үйлестіру үшін эпихлоргидрин негізіндегі жаңа иондарға арналған сұйықтықтарды алынды;

6. Көміртекті наноқұрылымдарды өндіру әдісі әзірленді;

7. МӨЗ материалдарын жылуды дезорбциялауға арналған зерттеу қондырғы құрылды;

8. Стратифицирленген жиынтықтағы классикалық теңсіздіктердің аналогтарын талдау және оларды шекаралық есептерді зерттеуге қолдану жүргізілді;

9. Коррозияға қарсы жабындылар үшін полиуретанды (форполимер) синтездеу жүргізілді.

Жұмыстың жаңалығы Қазақстанның мұнай және мұнай-химия өнеркәсібінің маңызды мәселелерін шешу үшін геология, техникалық және технологиялық қолдау бойынша заманауи деректерді синтездеуді кешенді қолданумен тұжырымдалады.

ҒЗЖ нәтижелерін қолдану саласы  ауқымы еліміздің мұнай-газ, мұнай-химия өнеркәсібі және оның жеке бөлімдері болып табылады.

Осылайша, геологиялық модельдеуге, мұнай өңдеу саласының технологиялық аспектілеріне, катализаторлық синтездеуге және коррозиялық зерттеулерге арналған зерттеу бағдарламасы әзірленуде.