2024 жылы 31 мамырда ЕМВА "Стратегиялық тәуекел-менеджмент" бағдарламасы магистранттарының бітіру жобаларын қорғау өтті. Магистранттар мұнай-газ, тау-кен және банк салаларындағы компаниялардың нақты проблемаларына арналған өз зерттеулерін ұсынды.

 

Әр түрлі кәсіби салаларда жұмыс істейтін магистранттар оқу барысында алған білімдері мен дағдыларын сәтті қолданды және күрделі және өзекті тақырыптар бойынша қолданбалы зерттеулерді жоғары деңгейде орындады:

 

Диана Құлбаева сапалы және жалпы ғылыми талдау әдістерін пайдалана отырып, цифрлық экожүйені дамыту мен енгізуде "bottle neck"-ті анықтады және IT шешімдерді енгізудің тиімді тәуекелге бағдарланған моделін құру арқылы оларды шешу жолдарын ұсынды.

 

Гүлнар Досқанаева эконометрикалық аппарат арқылы ШОБ кредиттік тәуекелінің қолайлы және теріс факторларын анықтап, кредиттік портфель динамикасының 3 сценарийін тексерді.

 

Мусалимова Жұлдыз терең сұхбат жүргізе отырып, екі гипотезаны тестілеу арқылы, сондай-ақ нәтижелері MatLab-та өңделген зерттеудің сандық әдістерін пайдалана отырып, тау-кен компаниясында экологиялық тәуекел-менеджментті жетілдіру бойынша елеулі ұсыныстар тұжырымдады.

 

Оразғалиев Бекболат сценарийлік талдау технологиясы негізінде мұнай кен орнын геологиялық бағалау тәуекелдерін оңтайландыру бойынша құндылық ұсыныстарын тұжырымдады.

 

Алматы Имашев "далалық зерттеулер" әдісін қолдана отырып, "Каспий мұнай"АҚ Тәуекел-менеджмент жүйесінде бизнес-процестерді автоматтандыру мен цифрландыруды тиімді енгізу бойынша дәлелді ұсынымдар әзірледі.

 

"Каспий мұнай" АҚ-ның Садық Мұрат мен Сариев Азамат бизнес-процестерге экологиялық жауапкершілік мәселелері бойынша магистрлік зерттеу нәтижелерін енгізуге Компания басшылығының мақұлдауына ие болды.

 

ҚБТУ "Стратегиялық тәуекел-менеджмент" ЕМВА бағдарламасының магистранттарына оқуға және зерттеуге толық қатысқаны үшін шын жүректен алғысын білдіреді. Сондай-ақ, "Каспий нефть" АҚ басшылығына зерттеу нәтижелеріне кайдзен-тәсіл үшін алғыс айтамыз.

 

Егер сіз нәтижелі оқуға және қызықты зерттеулерге қызығушылық танытсаңыз, ҚБТУ кәсіптік бағдарламалар департаментіне (248 офис, +7 727 357 42 42 (ішкі. 187, 188, 189), + 7 777 737 2447 WhatsApp.)