Шетел тілін білдім деген сөз – екінші тынысың ашылды деген сөз

                                                                                                                                     Карл Великий

 

           

Ағылшын тілі секторының миссиясы: барлық білім алушыларға негізгі тілдік дағдыларды меңгерту: ауызша сөзді дұрыс тыңдап, оның мәнін түсінуі; ағылшын тілінде еркін сөйлеп, қарым-қатынас жасай алуы; жазу түрінде өз идеясын дұрыс жетікізуге төселу, университет деңгейіндегі мәтіндерді оқып, оның мазмұнын түсіне алуын қамтамасыз ету. 

Студенттердің тілді білу деңгейі   IELTS  және TOEFLсертификаттарымен немесе университетке қабылданар алдында тапсыратын диагностикалық тест нәтижелері бойынша анықталады.

 

Ағылшын тілін үйрену траекториясы

1. English_Pre-Intermediate (A2) -> English _Intermediate (В1) ->English_Upper-Intermediate (В2) ->English_Advanced (С1)

2. Для студентов КМА: English->Professional English (Technical writing), Professional English (Maritime Vocabulary and Terms)

3. ХЭМ үшін:  English Language 1->English Language 2 

 

Ағылшын тілін білу деңгейін арттыру үшін студенттің тілдік біліктеріне қарай төмендегідей электив пәндер ұсынылады: Academic reading (А2), Introduction to IELTS (В2),Business Negotiation and Correspondence (В2), Conversational English (В2), Presentation Skills (В2), Advanced Conversational English (C1), Cross-Cultural Communication (C1). 

Conversational English электив пәні бойынша сениор-лектор Николас Зафиропулос студенттермен бірге Ағылшын тілі Клубын жүргізеді. Клубта өтетін іс-шаралар еркін, ешқандай мәжбұрлеусіз формада өтетіндіктен, ол студенттердің достық қатынастағы жайлы әңгімелесу әрі осы арқылы өздерінің тілдік және қатысымдық дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді.

Ағылшын тілі пәні оқытушыларының барлығы да – академиялық адалдықты қолдайды! Олардың жұмыс ұстанымы – Көшіруге жол жоқ! Осы мақсатта Turnitin антиплагиаттық бағдарламасы жұмыс істейді. Адал жұмыс – әділ баға – адал жетістіктер!

 

Пәндер

ENGLISH_PRE-INTERMEDIATE (A2)

Бұл курс ҚБТУ-ға түсетін ағылшын тілін нашар меңгерген дайындық бағдарламасының студенттеріне арналған. Курс студенттердің бастауыш (A2) деңгейінен pre-intermediate (B1) деңгейіне өтуіне қолдау көрсетуге және оларды академиялық ағылшын тілі курсына дайындауға бағытталған. Ол ҚБТУ оқу бағдарламасына ағылшын тілінде қол жеткізу үшін қажетті негізгі дағдыларды дамытуға бағытталған: атап айтқанда, университет бағдарламасы аясында оқу, тыңдау, сөйлеу және жазу дағдылары. Курс студенттердің университетте оқу үшін қажет болатын маңызды оқу стратегиялары мен дағдыларын меңгерудегі білімдері мен дағдыларын арттыруға бағытталған және осы дағдыларды дамытуға, сонымен қатар сөздік қор мен коммуникативтік грамматиканы байытуға үлкен мүмкіндіктер береді. Foundation 1 курсы жалпы ағылшын тілі курсын толықтыруға арналған.

 

ENGLISH _INTERMEDIATE (В1)

Курс студенттерді білім беру мақсатында ағылшын тіліне енгізуге арналған. Бұл курс білім беру ортасында тиімді оқу, жазу, тыңдау және сөйлеу үшін қажетті тілдік дағдыларды дамытуға бағытталған және университеттің табысты өмірі үшін маңызды академиялық және оқу дағдыларымен біріктірілген. Семестрлік жоба студенттерді оқудың нақты бағыттарын бекітетін мини-зерттеу және жағдайлық есептер жүргізуге тартады.

 

ENGLISH_UPPER-INTERMEDIATE (В2)

Бұл курс KELET тестінде 4 және/немесе IELTS-те 6 немесе одан жоғары балл алған студенттерге ұсынылады. Курс студенттерді үйренуге қажетті ағылшын тілінің түрімен таныстыруға арналған. Курс оқу, жазу, тыңдау және сөйлеу дағдыларын дамытуға, сонымен қатар әр түрлі тақырыптарда әр түрлі қырынан және әртүрлі академиялық салалар тұрғысынан қарастырылатын білім алу дағдыларын дамытуға бағытталған. спикер немесе автор ұсынған мәселелерді сыни тұрғыдан қарастыру, ағылшын тілін үйрену және есте сақтау дағдыларын және маңызды ақпаратты үйрету.

 

АУЫЗ ЕКІ АҒЫЛШЫН ТІЛІ (В2)

Бұл курс ауызша ағылшын тілін жақсартқысы келетін студенттерге арналған. Ол әр түрлі жеке және кеңірек әлеуметтік тақырыптарда сөйлеу мүмкіндіктерінің кең ауқымын қамтамасыз етуге және сенімділікті, еркін сөйлеуді және икемділікті қалыптастыруға бағытталған. Ол сондай-ақ студенттерге сөйлесу стратегиялары, интерактивті үлгілер және әртүрлі әлеуметтік контексттерде құру, рефлексия және келіссөздер жүргізу үшін тілдің қалай қолданылатыны туралы хабардар болуға көмектесуге бағытталған. Бұл мақсаттарға студенттерді әңгімеге тартуға бағытталған пікірталас, пікірталас, рөлдік ойындар, баяндамалар, презентациялар және басқа да іс-әрекеттер арқылы қол жеткізіледі - осылайша олардың білімін тәжірибеде қолдануға мүмкіндіктер жасалады. «Use it or lost it» қағидасы ағылшын тілінде кең тараған сөз болып табылады, бірақ күнделікті өмірде сөйлесу тәжірибесіне мүмкіндігі аз студенттер үшін бұл сөз келесідей естіледі: «оны қолданыңыз немесе сіз оны ешқашан игере алмайсыз». Егер сіз сөйлеуге тырыспасаңыз, сіз сөйлеудің негізгі деңгейінен ешқашан өте алмайсыз, сондықтан ҚАТЫСУ МІНДЕТТІ! Әрбір әрекет нұсқаушы мен курстас студенттердің сындарлы сынымен сүйемелденеді.

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ ОҚУ

Бұл курс орта және төменгі деңгей студенттеріне таңдаулы болып табылады. Ол оқушылардың оқу дағдыларын, сөздік қорын молайту және сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамытуға арналған. Бұл курс студенттердің академиялық оқу дағдыларын дамыту үшін әртүрлі мәтіндерді пайдаланады. Мәтіндер әртүрлі қызмет салаларына қатысты тақырыптарды қамтиды. Мысалы: инженерлік дизайн, психология, ғылым және неврология, бизнес және маркетинг, денсаулық және медицина, қоғам және әлеуметтік мәселелер. Оқу стратегиялары мен дағдыларын қолдану арқылы нақты нұсқаулар мен тәжірибе арқылы студенттер оқу материалын түсіну қабілетін жақсартады. Сондай-ақ, оқытудың және сөздік қорды игерудің күрделі сипатына дәл осындай нақты көзқараспен студенттер академиялық сөздерді үйренудің күрделі табиғатын қалай түсінуге болатынын жақсы түсінеді. Негізгі назар аударуда оқу дағдыларын дамыту және қолдану, студенттердің академиялық мәтіндерді оқу кезінде кездесетін идеяларды талдау, сынау және насихаттау болады.

МӘДЕНИЕТ АРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖАСАУ ШЕБЕРЛІГІ

Бұл курс барлық мамандықтардың бакалавриат студенттеріне ғылым ретінде де, мәдениетаралық айырмашылықтар аясында тиімді қарым-қатынас құралы ретінде де Мәдениетаралық коммуникация (АКТ) туралы жалпы түсінік алуға арналған. Әлемдік еңбек нарығындағы қазіргі жағдай, түлектердің болашақ кәсіби қызметінде халықаралық ареналарға шығу мүмкіндігі, ағылшын тілін ана тілінде сөйлемейтіндермен байланыстардың көбеюі басқа мәдениет өкілдерімен тиімді қарым-қатынас жасау қажеттілігін білдіреді.

Курс сонымен қатар студенттердің ауызша және жазбаша ағылшын тілін одан әрі дамыту қабілетін қолдауға, сонымен бірге олардың мәдениетаралық хабардарлығын арттыруға бағытталған.

Мәдениетаралық коммуникация хабарлардың бұрмалануы немесе жалпы алғанда, коммуниканттардың әртүрлі мәдени тиістілігіне байланысты толық түсінбеушілік болған кезде шешіледі.

Бұл курс студенттерге негізгі теориялық негіздерді және проблемаға әртүрлі көзқарастарды енгізу арқылы, сондай-ақ кейс-стадилер, рөлдік ойындар, панельдік пікірталастар және жобалық жұмыстар арқылы әртүрлі мәдениеттердің адамдарымен қарым-қатынаста сәтсіздіктерді болдырмау әрекеті болып табылады.

Оқушылардың кері байланысы

Галерея

Межвузовская олимпиада по английскому языку среди студентов технических специальностей

 

Joomla Plugins