МжЖТМ профессорлары мен оқытушылары Хирш индексіне ие, олардың саны 100-ге дейін және одан жоғары, жұмыс циклдары үшін мемлекеттік және ғылыми қауымдастық марапаттары бар.

 

Профессор Нусупов Каир Хамзаевич, ф.-м. ғ. д.

 

 

Ф.-м.ғ.д., профессор Нусупов К.Х., h8, Ресей Жаратылыстану Академиясының академигі, ғылым мен білімнің еңбек сіңірген қайраткері және Ресей Федерациясының ғылыми мектебінің негізін қалаушы, Нью-Йорк Ғылым академиясының мүшесі, АҚШ пен Еуропалық Одақтың патенттері бар. Қазақстанда ол КСРО-да алғаш рет ауыр иондардың сызықтық үдеткішін төмен энергияға ауыстыруды жүзеге асырды, арнайы мақсаттағы ғарыштық ұшу аппаратының бортына орнатылған және 20 000 сағаттан астам жұмыс істеген ядролық бөлшектер детекторлары құрылды. "ҚБТУ" АҚ нанотехнология зертханасының негізін қалаушы болып табылады. Қазіргі уақытта күн батареяларын, сондай-ақ жаңа базалық қондырғыларды өндіру бойынша технологияларды әзірлеуді жүзеге асыруда. ҚБТУ-да FUN2206 "methods for producing nanomaterials" ("Наноматериалдарды алу әдістері") пәнінен сабақ береді.

Профессор Бейсенханов Нұржан Бейсенханович, ф.-м. ғ. д.

 

 

Ф.-м.ғ. д., профессор Бейсенханов Н.Б., h9, МжЖТМ деканы, AAAS (USA), ACS (USA), IUCr (Int) халықаралық ғылыми қауымдастықтарының мүшесі, РАЕ академигі, рейтингтік басылымдардағы жарияланымдар циклі үшін Қазақстан Республикасы және қоғамдық ғылыми қауымдастықтар мен университеттер наградаларының иегері, сертификаттары бар сарапшы және қазір if 2.9-6.7 бар 6 Elsevier және IUCr журналдары үшін жұмыстарға сараптама жүргізді. Бейсенханов Н.Б. ҚБТУ-да FUN2314 "Structure, crystallinity and physical properties of nanofilms" ("Нанофильмдердің құрылымы, кристалдылығы және физикалық қасиеттері") пәнінен сабақ береді.

Профессор Айдарова Сәуле Байляровна, х. ғ. д.

 

 

Х. ғ. д., профессор Айдарова С.Б., Қытай мұнай университетінің құрметті профессоры (Пекин), Халықаралық Инженерлік академияның корреспондент-мүшесі, Мәскеу; ҚР Ұлттық Жаратылыстану Ғылымдары Академиясының академигі, "Бір белдеу, бір жол" мұнай инженерлік институтының құрметті директоры, "Мұнай энергетикасы" халықаралық зерттеу зертханасының жетекшісі, химия ғылымдарының 26 кандидаты және PhD, H16 дайындалды, "Құрмет" орденімен марапатталды, "ЖОО-ның үздік оқытушысы" атағына ие болды, Мемлекеттік ғылыми стипендиямен марапатталды, халықаралық ғылыми стипендияның мүшесі "Colloid and Interface Scientists International Association", "Eigoreap colloids and interfaces society", 500-ден астам жарияланымдар, соның ішінде 23 патент және авторлық өнертабыстар жарияланды, Elsevier, ҚХР, Ұлыбритания және ЕАЭО министрліктерінің сарапшысы, ҚР ҰӘҚ мүшесі, Германияның (DAAD), Ұлыбритания Корольдік қоғамының және Швейцария ғылыми қорының бірнеше дүркін жеңімпазы және халықаралық гранттарының иегері.

ҚБТУ-да FHON7201 "Physico-chemical foundations of Nanotechnology" ("Нанотехнологияның физика-химиялық негіздері"), FUN 2205 "Fundamental principles of nanotechnology" (Нанотехнологияның іргелі негіздері) пәнінен сабақ береді.

Профессор Неким Маттиа Эль саид Мұса Эль ишмави, Х. ғ. к.

 

 

Х. ғ. к., профессор Неким Маттиа Эль саид Муса Эль ишмави, "полимерлер химиясы" мамандығы бойынша PhD докторы . Ол 120-дан астам ғылыми еңбектерін, соның ішінде Scopus және Web of science базасынан импакт-факторы бар журналдарда жариялады. Хирш индексі-8, Scopus дерекқорындағы идентификатор-39861833200. 7 шетелдік патенті және 6 ҚР патенті бар. ҚБТУ-да перспективті материалдар зертханасын құрды. 8 аспирант және 7 магистрдің ғылыми жетекшісі болып табылады. Келесі пәндер бойынша дәріс курстарын оқиды: Жұқа органикалық синтез технологиясы; Заманауи химия және полимер инженериясы; Химия I, Химия II; Өнеркәсіптік катализ және мұнай-газ химиясы; Коррозиядағы химиялық процесс; Материалдардың коррозияға қарсы жабыны; Материалдар негіздері.

Профессор Ayan Mitra, PhD

 

 

PhD, Ayan Mitra профессоры, Париждегі Сорбонна университетінде докторлық диссертациясын қорғады, 2011 жылы физика бойынша Нобель сыйлығын алған ғалымдар тобының әріптесі, есептеу физикасы, астрономия, теориялық физика және жасанды интеллект саласында жұмыс істейтін Лагранждың ғылыми қызметкері болды. Ол Үндістанның 184 орталығында өткізілген Ұлттық түлектер физикасы емтиханында (NGPE) студенттердің "Ұлттық топ-1%" сыйлығының иегері (http://iapt.org.in/). ҚБТУ-да FUN2332 "Application to Condensed Matter Physics and Solids" ("Конденсацияланған күйлер мен қатты денелер физикасына қосымшалар") пәнінен сабақ береді.

Қауымдастырылған профессор Барышев Дидар Галымович, PhD

 

 

Қауымдастырылған профессор Батрышев Д.Г., "6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнологиялар"мамандығы бойынша PhD докторы. Ғылыми қызығушылығы нанотехнология және наноматериалдар, плазма физикасы және плазмалық технологиялар сияқты салаларды қамтиды. Ол 100-ден астам ғылыми еңбектері, соның ішінде Scopus және Web of science базасынан импакт-факторы бар журналдарда жариялады. Хирш индексі-5, Scopus дерекқорындағы идентификатор-55655876000. ҚР 6 патенті бар.

Пусан ұлттық университетінде, Корея Республикасы, Пусан қаласында ғылыми тағылымдамадан өтті. Д.Г. Батырышев алыс және жақын шетелдердің (Германия, Италия, Португалия, Англия, Польша, Қытай, Оңтүстік Корея, Ресей, Украина және Беларусь) беделді халықаралық конференцияларында бірнеше рет ғылыми баяндамалар жасады.

Дәріс курстары: "Наноматериалдарды алу әдістері және оларды практикалық қолдану", "Өнеркәсіптік нанотехнологияға кіріспе",

"Computer simulation of nanostructures"," methods and planning of scientific research"," Modern materials research methods " және т. б.. Батырышев Д. Г. дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендия иегері (2018ж.), Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болып табылады. Қонаева жаратылыстану ғылымдары саласындағы үздік жұмысы үшін жас ғалымдарға арналған (2020ж.)

Батырышев талантты жас ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендияның иегері (2018ж.), жаратылыстану ғылымдары саласындағы үздік жұмысы үшін жас ғалымдарға арналған Д.А. Қонаев атындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты болып табылады (2020ж.)

Қауымдастырылған профессор Бейсенов Ренат Елемесович, PhD

 

 

PhD, Қауымдастырылған профессор Бейсенов Ренат Елемесұлы, жаратылыстану және әлеуметтік ғылымдар мектебінің деканы (Шейсн). ҚБТУ-да FUN2326 "Nanoengineering modern problems of nanoengineering (Наноинженерияның заманауи мәселелері") пәнінен сабақ береді

Қауымдастырылған профессор Малдыбаев Ғалымжан Кенжекеұлы, PhD

 

 

PhD, Қауымдастырылған профессор Малдыбаев Ғалымжан Кенжекеұлы. ҚБТУ-да MTL2327 "Composite materials" (Композициялық материалдар") пәнінен сабақ береді.

Қауымдастырылған профессор Малдыбаев Ғалымжан Кенжекеұлы, 6D070900 – "Металлургия" мамандығы бойынша PhD докторы. Ғылыми қызығушылықтардың негізгі бағыттары минералды - техногендік шикізаттан сирек отқа төзімді және сирек жер металдарын алу технологиясын және ауыр мұнай өнімдерін металдандыру және күкіртсіздендіру жолымен өңдеу әдістерін әзірлеу болып табылады.

Соңғы 5 жылда 30-дан астам ғылыми еңбек жарияланды, оның ішінде 2 ҚР инновациялық патенті және 2 пайдалы модельге патент, ЖАК ұсынған басылымдарда 13 мақала, халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда 13 жарияланым, оның ішінде 5 импакт-факторы нөлдік емес жарияланымдар Scopus дерекқорына кіреді. Хирш Индексі -2. Scopus ID – 57208154066; 57192203038., Orcid ID : https://orcid.org/0000-0003-3592-5671

Дәріс курстары: "Композициялық материалдар"," Пайдалы қазбалардан минералды ресурстарды өндіру","Минералды шикізатты өндірудің жабық жүйелері". Талантты жас ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендия иегері (2022 ж.); 2022-2024 ж.ж. "ҚБТУ" АҚ Постдокторанты – "Жас ғалым"жобасы бойынша жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландыру жетекшісі.

Сениор-лектор Султанов Асанали Талгатбекулы, PhD-докторант

 

 

PhD-докторант, сениор-лектор Султанов Асанали Талгатбекулының "Наноматериалдар және нанотехнологиялар" мамандығы бойынша Нанкин ғылым және технологиялар университетінің (Нанкин қ., ҚХР) 2019 жылғы ең мықты төрт түлегінің бірі ретінде №1028842019580014 грамотасы бар, дипломдық жұмысы Герберт Глейтер атындағы Наноматериалдар және технологиялар институтында орындалды. Ол бірнеше ірі қондырғыларды жаңғыртуды және Күн батареяларын жасау бойынша бірқатар технологияларды әзірлеуді жүзеге асырды; "Optical Materials" (IF3.75) және "Materials Letters" (IF3.423) халықаралық журналдарының сарапшысы; 2022 жылдан бастап баламалы энергетика және нанотехнология зертханасының басшысы. ҚБТУ-да FUN1211 "Optics, vibrations and waves" ("Оптика, тербелістер мен толқындар") пәнінен сабақ береді.

Joomla Plugins