• Органикалық заттардың химиялық технологиясы 7M07101
 • ХИ ҒБО магистратурасы
 • Оқу мерзімі (ғылыми-педагогикалық магистратура): 2 жыл
 • Химиялық инженерия мамандықтары бойынша ғылыми-педагогикалық магистратура мамандық бойынша тереңдетілген ғылыми-педагогикалық дайындыққа ие жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылыми сала жүйесі үшін ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасын жүзеге асыра отырып, «техникалық ғылымдар магистрі» дәрежесін береді.
 •  
 • Білім беру бағдарламасының мазмұны:
 •  
 • Магистрлерді дайындау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі критерийлері магистранттың 59 кредиттен кем емес, оның ішінде: теориялық курстың 42 кредитінен кем емес, практиканың 6 кредитінен кем емес, сондай-ақ, ғылыми-зерттеу жұмысының 11 кредитінен кем емес жоспарлы білімді игеруі болып табылады.
 •  
 •  
 • Практика:
 • Практика алдыңғы қатарлы таяу және алыс ғылыми орталықтарда, университеттерде өтеді: "Мәскеу институтын электрондық техника" ҒЗУ (Ресей), Sejong University (Корея),University Sains Malaysia (Малазия), Federal Polytechnic School of Lausanne (Швейцария), San Jorge University (Испания), Saint-Etienne School of Mines (Франция) және т. б.
 •  
 • Мансап:
 • Магистратурада жоғары білікті басқару кадрларын, химия және мұнай-газ өңдеу өнеркәсібі үшін жоғары менеджерлерді, сондай-ақ терең кәсіби және ғылыми-педагогикалық даярлыққа ие жоғары білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындайды.
 •  
 • Магистрлік бағдарламалардың негізгі курстары:
 • Міндетті пәндер, соның ішінде:
 • ·        Кәсіби English
 • ·        Psychology
 • ·        Pedagogic
 • ·        Financial Analysis of Projects
 • ·        Ғылым тарихы мен философиясы
 • ·        Мұнай өңдеу үдерістерінің қазіргі жағдайы мен даму болашағы
 •  
 •  
 • Элективті пәндер, соның ішінде:
 •  
 • ·        Modern Chemistry and Engineering of Polymer
 • ·        Organometallic Chemistry
 • ·        Utilities
 • ·        Мұнай мен газды терең өңдеу технологиясы
 • ·        Мұнай және газ өндіру процесіндегі мұнай-химиясы
 • ·        Advanced Plant and Process Design
 • ·        Органикалық заттарды өңдеудің заманауи технологиялары
 • ·        Беттік белсенді заттар мен синтетикалық жуғыш заттарды өндіру технологиясының негіздері
 • ·        Мұнай кәсіпшілігі ісінің химиясы мен технологиясы
 • ·        Органикалық заттар мен материалдардың химиялық технологиясындағы жасыл химия принциптері
 • ·        Табиғи және ілеспе мұнай газдарын тазалау және өңдеу технологиясы.