Кәсіби бағдарламалар департаменті сізді "қаржы құралдары нарығының микроқұрылымы" шеберлік сыныбына шақырады.

 

Нарықтың микроқұрылымы қаржы активтерінің бағасына және инвестициялау стратегиясына қалай әсер етеді; нарықтың микроқұрылымының өзгеруінің қозғаушы күші жайлы ақпарат аласыз.

 

Спикер-Сабит Хакымжанов, қаржы нарықтары, Инвестициялық талдау, монетарлық және фискалдық реттеу саласындағы беделді сарапшы. Сәбит Хакымжановтың кәсіби, басқарушылық, зерттеу және оқытушылық қызметінде әсерлі тәжірибесі бар:

 

- Орталық Азиядағы USAID экономикалық жобаларының басқарушысы, "Халық қаржы" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары болып жұмыс істеді;

 

-Дүниежүзілік Банкке, Азия Даму Банкіне, Халықаралық еңбек ұйымында кеңес беруші;

 

-Билкент (Түркия) және КИМЕП университеттерінде "экономика" пәнінен сабақ берді;

 

Миннесота университетінің PhD докторы және техника ғылымдарының кандидаты;

 

Қазіргі уақытта Қазақстан Ұлттық Банкі Төрағасының кеңесшісі болып қызмет атқарады;

Онлайн қатысу сілтемесі; https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNlOTdlMTgtNTQ2Mi00NjM5LTlkNjgtMTMyZGRlNDQ5YTk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%2241017e3d-3c58-4a49-82fb-91869142a918%22%7d

 

Қатысуға шақырамыз!