События

ҚБТУ-дың кәсіби бағдарламалар департаменті 1995 жылдан бастап инвестициялар және нарықтар саласында жұмыс тәжірибесі бар қор нарықтарындағы активтерді басқару бойынша  сарапшы Адлет Алиевті шеберлік сыныбына шақырады.

 

Мастер - класста сіз білесіз:

- Әлемдік қор нарықтарының қозғаушы күштері: индикаторлардың сәйкессіздігі.

- Әлемдік экономика бойынша авторлық болжам: дағдарыс немесе өсуді күтеміз бе?

- 2024 жылы инвестициялар тәуекелді бойынша спикердің эксклюзивті пікірі.

- Қазақстан бизнесі үшін инвестициялық ұсыныстар.

 

Өтетін орны 2024 жылдың 5 наурызында 15:00 Әл-Фараби холлда.

Онлайн қатысу сілтемесі:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZjOTQ5MmItNmIzMS00YjU2LTgzYWMtN2U1N2ExMzJiYjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%22d2f76250-3734-4d9e-aa76-67edf07d0fd4%22%7d

EMBA "СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ": БЕЛСЕНДІ БАСҚАРУШЫЛАР ҮШІН!

IELTS БОЙЫНША ҚБТУ-ДА БІР КҮНДІК СЕМИНАР

2024 ЖЫЛҒЫ МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН ҚБТУ ОЛИМПИАДАСЫ

ҚОНАҚ ДӘРІСІ: ҚОЛДАНБАЛЫ НЕЙРОМАРКЕТИНГ

АКАДЕМИЯЛЫҚ МОБИЛЬДІЛІК (СТУДЕНТТІК АЛМАСУ)БАҒДАРЛАМАСЫ

ВИКТОР ОРЛОВСКИЙДІҢ ҚОНАҚ ДӘРІСІ

ҚБТУ-ДАҒЫ ҚРҰБ МАГИСТРАТУРАСЫ