Ғылым және инновация департаменті ҚБТУ-да ғылыми және инновациялық қызметті қолдауды жүзеге асырады.Өз құзыреті шегінде ғылыми және техникалық қызметтің нәтижелерін насихаттауға қолдауды қамтамасыз етеді.

  •  

Университеттің алдыңғы қатарлы ғылыми, білім беру, зерттеу және инновациялық орталығы ретінде беделінің өсуін қамтамасыз ету.

  •  

Ғылыми-техникалық жобаларды алға жылжыту, инвесторларды іздестіру, маркетингтік зерттеулер мен жобаға дейінгі дайындық.

  •  

• университеттің оқу үдерісінің ғылыми компонентін жаңарту, профессор-оқытушылар құрамы мен студенттердің ғылыми-инновациялық қызметін жетілдіру мақсатында ғылыми, ғылыми және әдістемелік шаралар ұйымдастыру және қатысу;

• ғылыми-зерттеу институттарын, ғылыми-зерттеу зертханаларын, зерттеу орталықтарын, инновациялық технологиялар паркін, жас ғалымдар кеңесін, студенттік ғылыми қоғамдарды, ғылыми-техникалық кеңесті үйлестіру;

• университеттің инновациялық қызметін дамытуды үйлестіру және жылжыту;

• зияткерлік меншік құқықтарын және зерттеушілердің авторлық құқықтарын тиімді қорғауды қамтамасыз етуге жәрдемдесу;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат алу (сертификаттар, лицензиялар, техникалық шарттар, стандарттар және т.б.);

 

 

Ғылым және инновация департаментінде патенттеу

 

Патенттеу қызметтері:

1. Зияткерлік меншік объектілерін қорғау бойынша ұйымдастырушылық және ақпараттық қызметтер көрсету.

2. ҚБТУ-дың зияткерлік меншік объектілерін қорғау құжаттарын алуды қамтамасыз ету.

3. Өнертабыстардың техникалық деңгейін патенттік зерттеуді және бағалауды ұйымдастыру, оларды пайдалану бойынша ұсыныстар әзірлеу.

4. Патенттік құжаттарды ресімдеу және тапсыру.