Баламалы энергетика және нанотехнологиялар ғылыми-білім беру орталығы бакалавриатының жаңа білім беру бағдарламасын ұсынамыз: инженерлік физика және жаңа материалдар технологиясы.

Біздің болашағымызды құратын перспективалы салада мамандандыруға және нанотехнологиямен жұмыс істеуге тамаша мүмкіндік 👩 🔬

👨🏻‍🎓Бұл білім беру бағдарламасының ерекшелігі-түлектер бай техникалық базаны игерумен қатар менеджмент және жобаларды басқару негіздері бойынша білім алады, бұл оларға менеджмент саласында сәтті жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Терең техникалық білім және аналитикалық ойлау қабілеті сізге ең жақсы көшбасшы болуға мүмкіндік береді.

Бағдарламаның артықшылықтары:

🔹Білім беру бағдарламасы материалдарды синтездеудің, өңдеудің физика-химиялық, механикалық әдістерін, материалдардың бетін модификациялау әдістерін, нанотехнологияларды, сондай-ақ материалдардың қасиеттерін механикалық және құрылымдық-фазалық зерттеулерді зерттеуді көздейді.

🔹Бакалаврлар материалдарды синтездеу және өңдеу технологияларының физикалық негіздері, материалтану, энергетика үшін материалдардың қасиеттері және салалар бойынша терең білім алады.