Докторантураға түсу емтиханы компьютерлік форматта келесі блоктардан тұрады:

1) оқуға түсушімен қабылдау емтиханына дейін ҚБТУ емтихан комиссиясы өткізетін әңгімелесу.

2) докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест (бұдан әрі-ОМО);

3) білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауаптар;

4) эссе жазу;

 

Қорытынды баға-бұл эссені, ОМО бағалау нәтижелерін жинақтау, білім беру бағдарламасы тобының профилі бойынша емтихан сұрақтарына жауап беру және сұхбат арқылы алынған балдардың жиынтығы.

 

Докторантураға түсу емтиханына 4 сағат (240 минут) бөлінеді, оның ішінде:

- АМО-да - 50 минут;

– білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша эссе және емтихан сұрақтарына жауаптар жазуға-190 минут (3 сағат 10 минут).

 

Түсу емтиханының нәтижелері ол өткізілгеннен кейін келесі күні жарияланады. Оқуға түсушілер түсу емтиханының нәтижелерімен Жеке кабинетте таныса алады.

 

Түсу емтиханының нәтижелері бойынша электрондық сертификат беріледі.

 

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантурада оқуға түсу емтиханы бойынша кемінде 75 балл, ақылы негізде ықтимал 100 баллдан кемінде 75 балл жинаған адамдар конкурстық негізде қабылданады.

 

 

Апелляция

Апелляцияға өтініш өңірлік тестілеу орталығының базасында түсу емтиханының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13:00-ден 13:40-қа дейін қабылданады.

Апелляцияға берілетін өтініштерді ЖОО-ның апелляциялық комиссиясы өтініш берілген күннен бастап бір күн ішінде қарайды.

Тестік тапсырмалардың мазмұны және ТГО блогының техникалық себептері бойынша докторантураға түсетін тұлғалардың апелляциясын Республикалық апелляциялық комиссия қарайды.

Техникалық себептер бойынша апелляцияға өтінішті оқуға түсуші түсу емтиханынан өту кезінде береді. Техникалық себеп бойынша Апелляция тест тапсырмасы шартының фрагменті болмаған жағдайда қаралады.

Апелляцияға берілген өтініште баяндалған нақты фактілер қарауға жатады.

Тест тапсырмасының шарттары жоқ фрагментті (мәтінді, сызбаларды, суреттерді, кестелерді) анықтаған кезде, оның нәтижесінде дұрыс жауапты анықтау мүмкін болмаса, түсуші экранда "техникалық апелляция"қосымша бетіне белгі қояды.

Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша Апелляция мынадай жағдайларда қаралады:

1) дұрыс жауап дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келмесе (дұрыс жауап нұсқасы көрсетіледі);

2) дұрыс жауап жоқ;

3) барлық ұсынылған нұсқалардан бір дұрыс жауапты таңдаумен тест тапсырмаларында біреуден артық дұрыс жауап бар (дұрыс жауаптардың барлық нұсқалары көрсетіледі);

4) дұрыс құрастырылмаған тест тапсырмасы;

 

Тест тапсырмаларын қайта қарау үшін мазмұны бойынша өтініш берген кезде оқуға түсуші дәлелді негіздемені (толық түсіндірме) көрсетеді.

Барлық тест тапсырмаларын қайта қарау бойынша апелляцияға берілетін өтініштер дәлелді негіздемені көрсетпей (толық түсіндірме, міндеттерді қадамдық шешу) қарауға жатпайды.

Онлайн апелляция нәтижелері бойынша оқуға түсушінің жеке кабинетінде апелляцияны ескере отырып, түсу емтиханының нәтижелері көрсетіледі.

 

 

Докторантураға түсу үшін 100 балдық бағалау жүйесі мектебі

Тест түрлері

Балдар

Эссе

10

Докторантурада оқуға дайындық тесті

30

Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан

40

Сүхбаттасу

20

Барлығы

100

 

 

GRE (Graduate Record Examinations) стандартталған тестінің халықаралық сертификатының балдарын докторантураға түсу емтиханының балдарына ауыстыру шкаласы

"Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика", "ақпараттық-коммуникациялық технологиялар", "инженерлік, өңдеуші және құрылыс салалары" білім беру салалары, "Бизнес және басқару"кадрларын даярлау бағыттары үшін балдар

 

Қажетті шекті мәндер кестеде келтірілген:

GRE

Қабылдау емтиханы

Тест бөлімдері

Балдар

Тест түрлері

Балдар

Quantitative Reasoning

164 балдан кем емес

Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы

100

Verbal Reasoning

145 балдан кем емес

шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат.

100

Analytical Writing

2 балдан кем емес

 

 

Естеріңізге сала кетейік, құжаттарды тапсыру кезінде сізде QAZTEST сертификаты және шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат болуы тиіс.