Докторантураның білім беру бағдарламасының бейіні магистратура бағдарламасымен сәйкес келген жағдайда алдыңғы білім беру деңгейінің Оқыту нәтижелері автоматты түрде танылады; докторантураның білім беру бағдарламасының бейіні магистратура бағдарламасымен сәйкес келмеген жағдайда докторантқа игеру үшін Пререквизиттер белгіленеді.

 

Міндетті деректемелер тізбесін тиісті факультет айқындайды және түсу емтихандарының бағдарламасында көрсетіледі. Қажетті Пререквизиттер болмаған жағдайда докторант оларды оқу басталғанға дейін ақылы негізде меңгеруге құқылы. Пререквизиттерді тапсыру кестесі факультеттерде қаралады және бекітіледі.

Бір Пререквизиттер, мүмкін, 1-ден 4-ке дейін кредит.

 

Білім беру бағдарламасы

Пререквизит-пәндер тізімі

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

«D094 Ақпараттық технологиялар»

 • Информатика, есептеу техникасы және басқару

Пререквизиттер қарастырылмаған

 • Компьютерлік ғылым және жасанды интеллект
 1. Машиналық оқыту
 2. Статистика

МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ КИБЕРНЕТИКА ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

«D094 Ақпараттық технологиялар»

 • Математикалық және компьютерлік моделдеу
 1. Сызықтық алгебра
 2. Математикалық талдау

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МҰНАЙ-ГАЗ ИНДУСТРИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТІ

«D115 Мұнай инженериясы»

 • Мұнай-газ ісі
 1. Мұнай-газ инжинирингіне кіріспе
 2. Мұнай және газ кен орындарын игеру техникасы мен технологиясы

ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ФАКУЛЬТЕТІ

«D121 Геология»

 • Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
 1. Жалпы геология
 2. Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

ХИМИЯЛЫҚ ИНЖЕНЕРИЯ ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

«D097 Химиялық инженерия және процестер»

 • Органикалық заттардың химиялық технологиясы
 1. Жалпы химиялық технология
 2. Органикалық химия
 • Мұнай химиясы
 1. Жалпы химиялық технология
 2. Мұнай және газ химиясы
 3. Мұнай және газды өңдеу технологиясы
 • Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
 1. Жалпы химиялық технология
 2. Бейорганикалық заттарды алу технологиясы

МАТЕРИАЛТАНУ ЖӘНЕ КОРРОЗИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ БОЙЫНША

ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

«D101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы»

 • Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
 1. Материалтануға кіріспе
 2. Физикалық химия

«D117 Металлургиялық инженерия»

 • Металлургия
 1. Металлургиялық процестер теориясы

БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ НАНОТЕХНОЛОГИЯ ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

«D108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (салалар бойынша)»

 • Наноматериалдар және нанотехнологиялар
 1. Қатты дене физикасы
 2. Жартылай өткізгіштер физикасы

БИЗНЕС ШКОЛА

«D072 Менеджмент және басқару»

 • Менеджмент

 Пререквизиттер қарастырылмаған

 • Жобаларды басқару
 • Іскерлік әкімшілік DВА
 

 

Докторантураның білім беру бағдарламаларының оқу жоспарларына өзгерістер енгізілген жағдайда Пререквизиттер тізбесіне өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Педагогикалық бейіндегі жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің пререквизиттері мен бағдарламасы ақылы негізде меңгеріледі.

Докторантураның білім беру бағдарламаларының топтары бойынша ҚБТУ-ға түсуге ниет білдірген талапкерлер үшін түсу емтиханы тек ҚБТУ-да өткізіледі.