ЖАЗҒЫ ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ

 • 3 шілдеден 3 тамызға дейін КТ арқылы өтініштерді қабылдау
 • 3 шілдеден 3 тамызға дейін ҰБТ ДК-де құжаттарды қабылдау
 • 4–20 тамыз аралығында ҰБТ докторантурасына (СЭҚ) түсу емтихандарын тапсыру
 • СЭҚ тапсырылғаннан кейінгі күні ҰБТ апелляциясына беру
 • 24 тамыздан 28 тамызға дейін ҰБТ оқыту шартын жасасу
 • Қабылдау августа 28 Тамыз
 • Семестрдің басталуы ➞ 11 Қыркүйек
 • Бірінші семестр ішінде ҰБТ бейіндік бағыттағы магистратура дипломы (қажет болған жағдайда) бар тұлғалар үшін пререквизиттер мен педагогикалық циклден өту

ҚЫСҚЫ ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ

 • ҰБТ ҰБТ арқылы өтініштерді қабылдау 25 қазан-10 қараша
 • ПК ДК-де құжаттарды қабылдау 25 қазан-10 қараша
 • Докторантураға түсу емтихандарын тапсыру (СЭҚ) ➞ 19 қараша-11 желтоқсан
 • СЭҚ тапсырылғаннан кейінгі күні ҰБТ апелляциясына беру
 • 26 желтоқсан — 10 қаңтар аралығында ҰБТ оқыту шартын жасасу
 • Қабылдау января 10 қаңтар
 • Семестрдің басталуы ➞ 14–16 қаңтар
 • Бірінші семестр ішінде ҰБТ бейіндік бағыттағы магистратура дипломы (қажет болған жағдайда) бар тұлғалар үшін пререквизиттер мен педагогикалық циклден өту

Мемлекеттік білім беру гранты бойынша докторантураға және ақылы негізде адамдарды қабылдау докторантураның білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша докторантураға түсу емтиханының қорытындысы бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

 

Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда докторантураға қабылдау кезінде білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша неғұрлым жоғары баға алған тұлғалар басым құқық алады. Содан кейін білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін ғылыми жетістіктер ескеріледі: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде соңғы 3 күнтізбелік жылдағы Clarivate Analytics компаниясының Web of science дерекқорының Journal Citation Reports деректері бойынша 1, 2 квартильге кіретін рейтингтік ғылыми басылымдарда, ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер, ғылыми стипендиялар, гранттар беру туралы сертификаттар, грамоталар/ ғылыми конференциялар мен конкурстарға қатысқаны үшін дипломдар.

 

ШЕТ ТІЛІН МЕҢГЕРГЕНІН РАСТАЙТЫН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРТИФИКАТТАРДЫҢ ШЕКТІ МӘНДЕРІ

 

 

TOEFL ITP сертификаты бар адамдар докторантураға түсу емтиханы басталғанға дейін ағылшын тілін білуі бойынша қосымша тестілеуден өтеді. Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеудің тест тапсырмаларының саны 100 сұрақты құрайды. Ең көп ұпай саны-100 ұпай.

Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді ҰТО білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған ұйымдарда жүргізеді және "рұқсат беру" немесе "рұқсат бермеу" нысанында бағаланады. "Рұқсат беру" бағасын алу үшін кемінде 75 балл жинау керек.

Мемлекеттік немесе ресми тілі ағылшын тілі болып табылатын және экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) мүше мемлекеттердің аккредиттеу органдарының тізілімдеріне немесе қауымдастықтарына енгізілген шетелдік аккредиттеу органдарының мамандандырылған аккредиттеуі бар елдерде шетелдік жоғары оқу орындарын аяқтаған адамдар 5 жыл ішінде жалпыеуропалық құзыреттерге сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттар ұсынбайды (осы тармақта көрсетілген шет тілін меңгеру.

Joomla Plugins