ЖАЗҒЫ ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ:

ҰТО арқылы емтиханға өтініш қабылдау app.testcenter.kz

ҚБТУ сайтында сауалнаманы толтыру

https://kbtu.studyspace.kz

 • 3 шілдеден 3 тамызға дейін өтініштер мен құжаттардың түпнұсқаларын қабылдау;
 • Тіркелу кезінде "Білім деңгейі " ➞ "Докторантура"

QAZTEST тапсыру

http://kazakhtest.kz/news/576657/

 • 3 шілдеден 3 тамызға дейін бес деңгей (А1-С1) бойынша сертификаттық тестілеуден өтуге;

Өңірлік тестілеу орталықтарының базасында білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтихандарын тапсыру

 • 4–20 тамыз аралығында;
 • Келесі күні апелляциялық комиссия (қажет болған жағдайда).

Сүхбаттасу

 • ҚБТУ емтихан комиссиясымен әңгімелесуден өту үшін ЭҚ-да кемінде 60 балл жинау қажет.

Білім беру грантын беруге арналған Конкурс

 • 22–24 тамыз

Докторантураға қабылдау

 • 28 тамызға дейін қабылдау;
 • Түсу емтихандарының қорытындылары бойынша;
 • Келісім-шарт қол қоюы;
 •  Ғылыми-педагогикалық бейіндегі бағдарламадан өту (бейіндік магистратураны бітіргендер үшін);
 •  Пререквизиттердің өтуі (қажет болған жағдайда).

Оқудың басталуы

 • 1 қыркүйек
 

 

ҚЫСҚЫ ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ:

ҰТО арқылы емтиханға өтініш қабылдау app.testcenter.kz

ҚБТУ сайтында сауалнаманы толтыру

https://kbtu.studyspace.kz

 • 1–18 қараша аралығында өтініштер мен құжаттардың түпнұсқаларын қабылдау;
 • Тіркелу кезінде" білім деңгейі " ➞ "Докторантура"

Өңірлік тестілеу орталықтарының базасында білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтихандарын тапсыру

 • 19 қараша мен 11 желтоқсан аралығында;
 • Келесі күні апелляциялық комиссия (қажет болған жағдайда).

Докторантураға қабылдау

 • 10 қаңтарға дейін қабылдау;
 • Түсу емтихандарының қорытындылары бойынша;
 • Келісім-шарт қол қоюы;
 • Ғылыми-педагогикалық бейіндегі бағдарламадан өту (бейіндік магистратураны бітіргендер үшін);
 • Пререквизиттердің өтуі (қажет болған жағдайда).
 

 

МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ ТАПСЫРЫСЫ БОЙЫНША ОҚУҒА ТҮСУ (БІЛІМ ГРАНТЫ)

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантураға тұлғаларды қабылдау шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат негізінде және ықтимал 100 баллдан кемінде 75 балл жинаған докторантураның білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханының қорытындысы бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда докторантураға қабылдау кезінде білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша неғұрлым жоғары баға алған тұлғалар басым құқыққа ие болады. Содан кейін білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін ғылыми жетістіктер ескеріледі: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде соңғы 3 күнтізбелік жылдағы Clarivate Analytics компаниясының Web of science дерекқорының Journal Citation Reports деректері бойынша 1, 2 квартильге кіретін рейтингтік ғылыми басылымдарда, ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер, ғылыми стипендиялар, гранттар беру туралы сертификаттар, ғылыми конференциялар мен конкурстарға қатысқаны үшін грамоталар/дипломдар.

АҚЫЛЫ НЕГІЗДЕ ТҮСУ

Тұлғаларды докторантураға қабылдау шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат негізінде және докторантураның білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханының қорытындысы бойынша ықтимал 100 балдан кемінде 75 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады.

ШЕТ ТІЛІН МЕҢГЕРГЕНІН РАСТАЙТЫН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРТИФИКАТТАРДЫҢ ШЕКТІ МӘНДЕРІ

TOEFL IBT сертификаты бар тұлғалар докторантураға түсу емтиханы басталғанға дейін ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді тапсырады.

 

Ағылшын тілі:

IELTS Academic - кемінде 5.5

TOEFL IBT - кемінде 46

TOEFL PBT - кемінде 453

TOEFL ITP - кемінде 460

Неміс тілі:

DSH-Niveau В2 / В2 деңгейі

TestDaF-Prufung-Niveau В2 / В2 деңгейі

Француз тілі:

TFI-В2 деңгейі

DELF-B2 деңгейі

DELF-B2 деңгейі

TCF-50 ұпай

* Шекті балл өзгеруі мүмкін-ҚР БҒМ реттейді