МАГИСТРАТУРА

 • Бакалавриаттың даярлық бағытына сәйкес келмейтін /ұқсас емес магистратура бағдарламаларына құжаттар тапсырған үміткерлер магистратураның тиісті білім беру бағдарламасын меңгеру үшін қажетті Пререквизиттер пәндерін тапсырған жағдайда ҚБТУ-да оқуға құқылы.

  Магистратураның білім беру бағдарламасының бейіні жоғары білім беру бағдарламасымен сәйкес келген жағдайда алдыңғы деңгейдегі оқу нәтижелері автоматты түрде танылады; магистратураның білім беру бағдарламасының бейіні жоғары білімнің білім беру бағдарламасымен сәйкес келмеген жағдайда магистрантқа игеру үшін Пререквизиттер белгіленеді.

  Білім беру бағдарламасы

  Пререквизит-пәндер тізімі

  АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

  «М094 Ақпараттық технологиялар»

  • Ақпараттық жүйелер
  1. Деректер базасының жүйелері
  2. Алгоритмдер және деректер құрылымы
  3. Бағдарламалау принциптері
  • Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
  1. Деректер базасының жүйелері
  2. Алгоритмдер және деректер құрылымы
  3. Бағдарламалау принциптері
  • IT менеджмент
  1. Деректер базасының жүйелері
  2. Жобалық менеджмент
  3. Бағдарламалау принциптері
  • Деректер туралы ғылым
  1. Статистика
  2. Деректер базасының жүйелері
  3. Алгоритмдер және деректер құрылымы
  4. Бағдарламалау принциптері
  • Бағдарламалық инженерия
  1. Деректер базасының жүйелері
  2. Алгоритмдер және деректер құрылымы
  3. Бағдарламалау принциптері
  • Компьютерлік ғылымдар және деректер аналитикасы
  1. Статистика
  2. Деректер базасының жүйелері
  3. Алгоритмдер және деректер құрылымы
  4. Бағдарламалау принциптері

  «М100 Автоматтандыру және басқару»

  • Өнеркәсіптік және жүйелік инженерия
  1. Статистика
  2. Дискретті математика
  3. Алгоритмдер және деректер құрылымы
  4. Бағдарламалау принциптері
  • Электроника және басқару жүйелері
  1. Электротехника
  2. Электроника және сандық дизайн
  3. Микроконтроллерлер мен микропроцессорлық жүйелерге кіріспе
  4. Бағдарламалау принциптері

  «М103 Роботты техника және мехатроника»

  • Есептеу нейроғылымы және когнитивті робототехника
  1. Электротехника
  2. Электроника және сандық дизайн
  3. Микроконтроллерлер мен микропроцессорлық жүйелерге кіріспе
  4. Бағдарламалау принциптері
  • Ақылды қалалар және ақылды жүйелер
  1. Электротехника
  2. Электроника және сандық дизайн
  3. Микроконтроллерлер мен микропроцессорлық жүйелерге кіріспе
  4. Бағдарламалау принциптері

  МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ КИБЕРНЕТИКА ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

  «М094 Ақпараттық технологиялар»

  • Математикалық және компьютерлік
  •  
  1. Математикалық талдау
  2. Дифференциалдық теңдеулер / математикалық физика теңдеулері
  3. Сандық әдістер

  ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МҰНАЙ-ГАЗ ИНДУСТРИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТІ

  «М115 Мұнай инженериясы»

  • Мұнай-газ ісі
  1. Мұнай-газ инжинирингіне кіріспе
  2. Мұнай және газ кен орындарын игеру техникасы мен технологиясы
  • Өнеркәсіптік жобаларды басқару және инжиниринг

  Пререквизиттер қарастырылмаған

  ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ФАКУЛЬТЕТІ

  «М121 Геология»

  • Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
  1. Жалпы геология
  2. Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

  ХИМИЯЛЫҚ ИНЖЕНЕРИЯ ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

  «М097 Химиялық инженерия және процестер»

  • Органикалық заттардың химиялық технологиясы
  1. Жалпы химиялық технология
  2. Органикалық химия

  МАТЕРИАЛТАНУ ЖӘНЕ КОРРОЗИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ БОЙЫНША

  ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

  «М101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы»

  • Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
  1. Материалтануға кіріспе
  2. Физикалық химия

  БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ НАНОТЕХНОЛОГИЯ ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

  «М108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (салалар бойынша)

  • Наноматериалдар және нанотехнологиялар (салалар бойынша)
  1. Нанотехнология негіздері (немесе наноэлектроника негіздері)
  2. Механика
  3. Молекулалық физика

  БИЗНЕС ШКОЛА

  «M072 Менеджмент және басқару»

  • Жобаларды басқару

  Пререквизиттер қарастырылмаған

  • Адам ресурстарын басқару
  • Іскерлік әкімшілік МВА

  «M073 Аудит және салық салу»

  • Басқарушылық есеп

  Пререквизиттер қарастырылмаған

  «М074 Қаржы, банк және сақтандыру ісі»

  • Қаржы

  Пререквизиттер қарастырылмаған

  ҚАЗАҚСТАН ТЕҢІЗ АКАДЕМИЯСЫ

  «M110 Теңіз техникасы және технологиялары»

  • Оффшорлық инженерия және теңіз тасымалдары

  Пререквизиттер қарастырылмаған

   

   

ДОКТОРАНТУРА

 • Докторантураның білім беру бағдарламасының бейіні магистратура бағдарламасымен сәйкес келген жағдайда алдыңғы білім беру деңгейінің Оқыту нәтижелері автоматты түрде танылады; докторантураның білім беру бағдарламасының бейіні магистратура бағдарламасымен сәйкес келмеген жағдайда докторантқа игеру үшін Пререквизиттер белгіленеді.

   

  Міндетті деректемелер тізбесін тиісті факультет айқындайды және түсу емтихандарының бағдарламасында көрсетіледі. Қажетті Пререквизиттер болмаған жағдайда докторант оларды оқу басталғанға дейін ақылы негізде меңгеруге құқылы. Пререквизиттерді тапсыру кестесі факультеттерде қаралады және бекітіледі.

  Бір Пререквизиттер, мүмкін, 1-ден 4-ке дейін кредит.

  Білім беру бағдарламасы

  Пререквизит-пәндер тізімі

  АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

  «D094 Ақпараттық технологиялар»

  • Информатика, есептеу техникасы және басқару

  Пререквизиттер қарастырылмаған

  • Компьютерлік ғылым және жасанды интеллект
  1. Машиналық оқыту
  2. Статистика

  МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ КИБЕРНЕТИКА ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

  «D094 Ақпараттық технологиялар»

  • Математикалық және компьютерлік моделдеу
  1. Сызықтық алгебра
  2. Математикалық талдау

  ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МҰНАЙ-ГАЗ ИНДУСТРИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТІ

  «D115 Мұнай инженериясы»

  • Мұнай-газ ісі
  1. Мұнай-газ инжинирингіне кіріспе
  2. Мұнай және газ кен орындарын игеру техникасы мен технологиясы

  ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ФАКУЛЬТЕТІ

  «D121 Геология»

  • Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
  1. Жалпы геология
  2. Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

  ХИМИЯЛЫҚ ИНЖЕНЕРИЯ ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

  «D097 Химиялық инженерия және процестер»

  • Органикалық заттардың химиялық технологиясы
  1. Жалпы химиялық технология
  2. Органикалық химия
  • Мұнай химиясы
  1. Жалпы химиялық технология
  2. Мұнай және газ химиясы
  3. Мұнай және газды өңдеу технологиясы
  • Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
  1. Жалпы химиялық технология
  2. Бейорганикалық заттарды алу технологиясы

  МАТЕРИАЛТАНУ ЖӘНЕ КОРРОЗИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ БОЙЫНША

  ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

  «D101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы»

  • Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
  1. Материалтануға кіріспе
  2. Физикалық химия

  «D117 Металлургиялық инженерия»

  • Металлургия
  1. Металлургиялық процестер теориясы

  БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ НАНОТЕХНОЛОГИЯ ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

  «D108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (салалар бойынша)»

  • Наноматериалдар және нанотехнологиялар
  1. Қатты дене физикасы
  2. Жартылай өткізгіштер физикасы

  БИЗНЕС ШКОЛА

  «D072 Менеджмент және басқару»

  • Менеджмент

   Пререквизиттер қарастырылмаған

  • Жобаларды басқару
  • Іскерлік әкімшілік DВА
   
   

Joomla Plugins