БИЗНЕС ШКОЛА

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
7M04 Бизнес, басқару және құқық
1 Жобаларды басқару M072 Менеджмент және басқару 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт;
1.5 жыл, бейіндік бағыт
грант және ақылы
2 Адам ресурстарын басқару 1.5 жыл, бейіндік бағыт тек ақылы
3 Іскерлік әкімшілік МВА:
- International MBA (Dual degree with ISM in Paris)
- General МВА
- МВА in Marketing
1.5 жыл, бейіндік бағыт тек ақылы
4 Басқарушылық есеп M073 Аудит және салық салу 1.5 жыл, бейіндік бағыт тек ақылы
5 Қаржы М074 Қаржы, банк және сақтандыру ісі 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт;
1.5 жыл, бейіндік бағыт
грант және ақылы

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар грант және ақылы
1 Деректер туралы ғылым М094 Ақпараттық технологиялар 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт;
1.5 жыл, бейіндік бағыт
2 Бағдарламалық инженерия
3 IT менеджмент 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт
4 Компьютерлік ғылымдар және деректер аналитикасы 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт
5 Ақпараттық жүйелер 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
6 Өнеркәсіптік және жүйелік инженерия M100 Автоматтандыру және басқару 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт
7 Электроника және басқару жүйелері
8 Есептеу нейроғылымы және когнитивті робототехника M102 Роботты техника және мехатроника
9 Ақылды қалалар және ақылды жүйелер

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МҰНАЙ-ГАЗ ИНДУСТРИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТІ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
1 Мұнай-газ ісі M115 Мұнай инженериясы 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт;
1.5 жыл, бейіндік бағыт
грант және ақылы
2 Өнеркәсіптік жобаларды басқару және инжиниринг 1.5 жыл, бейіндік бағыт тек ақылы

ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ФАКУЛЬТЕТІ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
1 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау М121 Геология 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт грант және ақылы

ҚАЗАҚСТАН ТЕҢІЗ АКАДЕМИЯСЫ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
1 Оффшорлық инженерия және теңіз тасымалдары M110 Теңіз техникасы және технологиялары 1.5 жыл, бейіндік бағыт тек ақылы

МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ КИБЕРНЕТИКА ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
1 Математикалық және компьютерлік моделдеу M094 Ақпараттық технологиялар 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт грант және ақылы

ХИМИЯЛЫҚ ИНЖЕНЕРИЯ ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
1 Органикалық заттардың химиялық технологиясы M097 Химиялық инженерия және процестер 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт грант және ақылы

МАТЕРИАЛТАНУ ЖӘНЕ КОРРОЗИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ БОЙЫНША ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
1 Материалтану және жаңа материалдар технологиялары М101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт грант және ақылы

БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ НАНОТЕХНОЛОГИЯ ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
1 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (салалар бойынша) М108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (салалар бойынша) 2 жыл, ғылыми-педагогтік бағыт грант және ақылы

 

Joomla Plugins