БИЗНЕС ШКОЛА

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
8D04 Бизнес, басқару және құқық
1 Менеджмент D072 Менеджмент және басқару 3 жыл тек ақылы
2 Жобаларды басқару
3 Іскерлік әкімшілік DBA

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
8D06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
1 Информатика, есептеу техникасы және басқару D094 Ақпараттық технологиялар 3 жыл грант және ақылы
2 Компьютерлік ғылым және жасанды интеллект

 

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МҰНАЙ-ГАЗ ИНДУСТРИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТІ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
1 Мұнай-газ ісі D115 Мұнай инженериясы 3 жыл грант және ақылы

ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ФАКУЛЬТЕТІ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
1 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау D121 Геология 3 жыл грант және ақылы

МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ КИБЕРНЕТИКА ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
8D06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
1 Математикалық және компьютерлік моделдеу D094 Ақпараттық технологиялар 3 жыл грант және ақылы

ХИМИЯЛЫҚ ИНЖЕНЕРИЯ ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
1 Органикалық заттардың химиялық технологиясы D097 Химиялық инженерия және процестер 3 жыл грант және ақылы
2 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
3 Мұнай химиясы

МАТЕРИАЛТАНУ ЖӘНЕ КОРРОЗИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ БОЙЫНША ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
1 Материалтану және жаңа материалдар технологиялары D101 Материалтану және жаңа материалдар технологиялары 3 жыл грант және ақылы
2 Металлургия D117 Металлургиялық инженерия

БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ НАНОТЕХНОЛОГИЯ ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының топтары мен коды Оқу мерзімі Төлеу және оқыту нысаны
8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
1 Наноматериалдар және нанотехнологиялар Наноматериалдар және нанотехнологиялар (салалар бойынша) 3 жыл грант және ақылы

Joomla Plugins