"Математикалық және компьютерлік модельдеу" мамандығы бойынша докторлық бағдарлама өз бетінше зерттеу жүргізіп, докторлық диссертациясын университетте қорғау үшін құрылған. PhD курсы аясында студенттер математиканың классикалық және заманауи тәсілдерін үйренеді

 

Адам қызметінің кез-келген саласы компьютерлік технологияларды талдау мен қолдануды қажет етеді. Оларды математикалық және компьютерлік модельдеусіз дамыту мүмкін емес.

 

 

Білім беру бағдарламасының пререквизиттері:

 

- Сандық әдістер;

- Математикалық физика теңдеулері;

- математикалық модельдеу негіздері;

- Физикалық процестерді математикалық және компьютерлік модельдеу;

 

 

Магистрлік бағдарламалардың негізгі курстары

Негізгі пәндер:

 

Стационарлық емес физикалық процестерді математикалық модельдеу

Педагогикалық практика

Зерттеу практикасы