Мамандығы бойынша оқу мерзімі (ғылыми-педагогикалық магистратура):

2 жыл

Оқыту тілі – ағылшын

Мақсаттары, міндеттері:

 

Математикалық және компьютерлік модельдеу саласында жоғары білікті мамандарды даярлау. Бұл бағытта факультет Қазақстан Республикасының дамып келе жатқан экономикасының қажеттілігін ескеретін оқытудың заманауи әдістері мен әдістемелерін енгізу, жаңа математикалық курстарды жаңарту және құру арқылы оқу процесінің сапасын арттыруға ұмтылады.

 

Білім беру бағдарламасының мазмұны:

 

Өз бетінше зерттеулер жүргізу және магистрлік диссертацияны қорғау үшін университетте "математикалық және компьютерлік модельдеу"мамандығы бойынша магистратура ұйымдастырылды. Курс аясында магистранттар математиканың классикалық және заманауи тәсілдерімен танысады: Функционалдық талдау әдістері, физикалық процестердің математикалық модельдері, жартылай туындылардағы дифференциалдық теңдеулердің тереңдетілген курсы және т.б. сонымен қатар, жоғары өнімді есептеу және компьютерлік модельдеу курстары оқылады.

 

 

Магистратурада оқудың теориялық және практикалық минимумы:

 

Бағдарламаны игеруге бакалавр академиялық дәрежесі бар мамандар жіберіледі. Оқуға түсуші магистратурада оқуға, сондай-ақ математикалық және компьютерлік модельдеу саласындағы зерттеу қызметіне дайын болуы тиіс. Оқуға түсушіде қазіргі заманғы зерттеу әдістерінің әртүрлі арсеналы болуы керек, соның ішінде әртүрлі есептеулер жүргізу үшін мамандандырылған компьютерлік бағдарламаларды пайдалану керек. Сонымен қатар, оқуға түсуші келесі ғылыми-әдістемелік дағдылар мен қабілеттерге ие болуы керек:

 

Зерттеу мәселесін, мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау

тапсырмаларға сәйкес зерттеу әдістерін таңдаңыз;

Заманауи технологияларды пайдалана отырып, ақпараттық-талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу;

Жиналған ақпаратты талдау және алынған нәтижелерді түсіндіру;

Атқарылған жұмыстың қорытындысын есеп беру, рефераттар, мақалалар түрінде ұсыну.

 

Білім беру бағдарламасының пререквизиттері:

 

Сызықтық алгебра

I, II, III Математикалық талдау

Математикалық физика теңдеулері

 

МжК ҒББО студенттері үшін келесі университеттерде академиялықұтқырлықтан өту қарастырылған:

 • Budapest University of Technology and Economics (Hangary)
 • Kozminski University (Warsaw, Poland)
 • University of Washington (Seattle, USA)
 • Краков техникалық университеті (Краков, Польша)
 • С.Л. Соболев атындағы математика институты (Новосибирск, Ресей)
 • Новосибирск Мемлекеттік Университеті (Новосибирск, Ресей)

 

Магистрлік бағдарламалардың негізгі курстары:

 • Foreign Language (professional)
 • Psychology
 • Pedagogic
 • Modern methods of mathematical modeling
 • Mathematical and computer modeling of unsteady nonlinear physical processes
 • Mathematical and computer modeling of atmospheric processes and problems of meteorology
 • History and philosophy of science
 • Mathematical and computer modeling of chemical processes

Профильдік пәндер:

 • Models and methods for highly productivities calculations
 • Mathematical and computer modeling of medical and biological processes
 • Computational Fluid Dynamics
 • The analysis and development of algorithms
 • Numerical methods for solving problems of heat and mass transfer with a moving boundary
 • The numerical decision of engineering problems of hydrodynamics on high-efficiency systems
 • The numerical solution of nonlinear boundary value problems
 • Mathematical modeling of thermophysical processes in multilayer environments
 • High performance computing technologies