Бакалавриат бағдарламасы 5B070600 – Геология Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау БСҚТҚА (білім беру сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі) аккредиттелген)