Физик күрделі заттарды қарапайым етеді, ал ақын - жай заттарды - күрделі етеді.

Лев Ландау

 

Физика – табиғи құбылыстардың табиғатын түсіну. Физика - материяның қозғалысының ең қарапайым формалары және табиғаттың ең жалпы заңдары. Бұл инженерді дайындаудың іргелі негізі және технологияның жаңа салаларын құрудың негізі! Физика ғаламның барлық жаңа құпияларын ашуға, ғарышты зерттеуге, элементар бөлшектердің микрокосмасына енуге, технологияларды дамытуға көмектеседі.

Бұл адамзаттың одан әрі дамуы мүмкін болмайтын ең басты тәртібі болып табылады. Миссия және мақсаттар:

Техникалық университеттегі «Физика» пәні инженерлік-техникалық оқытудың және техникалық ойлаудың дамуының негізі болып табылады.


Жалпы білім беру қызметін атқара отырып, физика маманның шығармашылық, инженерлік ойлау қабілетін қалыптастырады, оның мамандығы мен онымен байланысты ғылымның теориялық негіздерін қалайтын негізгі іргелі білім береді. Осылайша, физиканы оқыту студенттердің іргелі және кәсіби дайындығын қос талқыға салады.
Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, физика саласының миссиясы мен мақсаты физика саласындағы іргелі білімді жүйелі түрде көрсету және студенттердің ғылыми көзқарасын қалыптастыру және арнайы пәндерді дамыту үшін қажетті заманауи физикалық ойлау болып табылады.


Мақсаты - инновациялық оқыту әдістерін дамыту, жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау, Қазақстан Республикасының ғылымы мен білімін дамытуға қосқан үлесі.
Физика саласының оқу үрдісінде физикалық зертхана қарқынды пайдаланылады, физика курсының негізгі бөлімдері бойынша оқу стенділерімен жабдықталған және қажетті оқу-әдістемелік әдебиеттермен жабдықталған.
Бұдан басқа, компьютерлер, проекторлар және интерактивті тақталармен жабдықталған бөлмелер бар.

 

Пәндер

ФИЗИКА I

«Физика I» пәнінің мақсаты мен міндеттері: студенттердің бойында ғылыми дүниетанымдық және қазіргі заманғы физикалық ойлауды қалыптастыру, осындай ерекшелікті меңгеруге қажетті. термодинамика және жылуэнергетика, гидравлика, электромеханика, теориялық механика, машиналар мен механизмдер теориясы, автоматика элементтері мен құрылғылары, электр желілері және т.б пәндер «Физика 2» пәнінің міндетті шарты болып табылады.

 

ФИЗИКА-2

Қысқаша сипаттама: Физика 2 – жалпы физиканың негізгі тақырыптарын қамтитын 2 семестрлік оқу бағдарламасының екінші бөлімі. Бұл семестрде негізгі назар толқындар мен тербелістердің қасиеттеріне, оптика заңдарына, кванттық механика мен атомдық физиканың негізгі принциптеріне аударылады. Курс қазіргі физиканың қазіргі жағдайын көрсетеді және макроскопиялық және микроскопиялық тәсілдерді біріктіреді.

Курстың мақсаттары және оқудың жоспарланған нәтижелері

Курстың мақсаты студентке негізгі ұғымдарды жақсы түсінуге және осы ұғымдарды әртүрлі физикалық жағдайларда қолдана білуге ​​қол жеткізу болып табылады. Студенттер ғылыми әдістерді қолдану, сыни пікір айту және мәселелерді шешу дағдыларын алады. Студенттердің физикалық құбылыстарды эксперименттік зерттеулер жүргізу және компьютерлік модельдеу дағдыларын қалыптастыру маңызды.

Оқушылардың кері байланысы

Физика у нас проходит на английском языке. Преподаватель хорошо знает свой предмет, находит подход к каждому студенту. Все занятия начинаются вовремя, это говорит о пунктуальности и ответственности преподавателя. Лекции структурированы, проходят необычно. Объясняя урок, преподаватель успевает задать всем вопросы, а также поможет или даже подскажет нам, если мы не сможем вспомнить какую-либо теорию. Отношение ко всем одинаковое, а также преподаватель очень прост в общении. Все мы с нетерпением ждем её лекции и практические занятия, где мы разбираем разные задачи. Мне кажется, было бы здорово также заниматься лабораторными работами.

Я считаю, что полученные знания, несомненно, полезны и пригодятся нам в будущем при выполнении важных задач.

 

(Кадырбеков Мейрамбек 1 курс, ФИТ)

Галерея

Joomla Plugins