Құрметті достар!

ҚБТУ-дың 20 жылдығына арналған біздің факультеттеріміздің вебинарлар апталығының басталғаны туралы сіздерге хабарлауға қуаныштымыз!

 

Біздің факультеттер сіздер үшін ең керемет, өзекті және өте қызықты тақырыптарды таңдады! Мұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыз!

 

Күні: 12-16 сәуір 2021 ж.

График, сілтеме және тақырыптар кестеде көрсетілген.

 

Тіркелу сілтеме бойынша қол жетімді: https://clck.ru/UB6B4

 

 

 

 

 

Дата Время Факультет Тема Ссылка
12.04 14:00 - 15:00 Бизнес школа Образовательные программы БШ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE3MTAwOWEtNjk3My00ZmQ1LThhMzMtN2JhMDc5MDk2NzIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%220d71da47-aebd-40f2-a3ac-39ada9a2a0d8%22%7d
17:00 - 18:00 Факультет информационных технологий Знакомство с факультетом ИТ и его специальностями https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTk1Mzg2NjEtZjBmOC00MzNiLWIzYzMtYzhkYWQyMjZkMDlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%220d71da47-aebd-40f2-a3ac-39ada9a2a0d8%22%7d
13.04 14:00 - 15:00 Факультет энергетики и нефтегазовой индустрии Пулл навыков для будущего нефтяника https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNjYTliNTYtMWNhNS00Yzc1LWE0NDgtYjY5ZTRhNDY1YjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%220d71da47-aebd-40f2-a3ac-39ada9a2a0d8%22%7d
17:00 - 18:00 Казахстанская морская академия Образовательные программы КМА https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIyYmI0MTktNTE4Ny00MmVkLWI4OGQtZjFmODljZTU2OGVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%220d71da47-aebd-40f2-a3ac-39ada9a2a0d8%22%7d
14.04 14:00 - 15:00 Научно-образовательный центр математики и кибернетики Что такое МКМ? https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIyZDFiMmUtZWE1YS00Mzc3LWIyODQtZmMxYjhkOTAyODA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%220d71da47-aebd-40f2-a3ac-39ada9a2a0d8%22%7d
17:00 - 18:00 Научно-образовательный центр альтернативной энергетики Знакомство с научно-образовательным центром и оборудованием https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E1M2U0MWEtMDAxZS00NWVlLTgyY2ItNGMxYjdmN2Q0MDIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%22b55b80de-2099-489c-b7d5-656d0466c881%22%7d
15.04 14:00 - 15:00 Международная школа экономики Диплом Университета Лондона в Казахстане https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEyMTRlZWQtOWY3OC00Yjc5LWFhNmEtMDMxMDJmZTE4MDg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%220d71da47-aebd-40f2-a3ac-39ada9a2a0d8%22%7d
17:00 - 18:00 Научно-образовательный центр химической инженерии Об образовательных программах НОЦ ХИ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJiYzkzOGUtMWFiZC00MjE0LThlMzktZWZhMGExOTE3ODJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%220d71da47-aebd-40f2-a3ac-39ada9a2a0d8%22%7d
16.04 14:00 - 15:00 Факультет геологии и геологоразведки Геолог-геологоразведчик-наиболее востребованная специальность в Казахстане https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQzZTE5YzEtNjdiYi00NmE1LWE3M2YtMmRkODE1YmIzZWI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%220d71da47-aebd-40f2-a3ac-39ada9a2a0d8%22%7d
17:00 - 18:00 Научно-образовательный центр материаловедения и проблем коррозии Знакомство с научно-образовательным центром, оборудованием, образовательными программами https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ5OWE3NmEtMTBhZi00YWRlLWE4YmYtZGZhMDlkNzQ1M2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257081b5e-e66a-4993-8eaf-15b0b309293f%22%2c%22Oid%22%3a%22b55b80de-2099-489c-b7d5-656d0466c881%22%7d