Пайымдау

Орталық Азияның жетекші халықаралық техникалық университеті

 

Миссиясы

Инновациялар, зерттеулер және халықаралық білім беру стандарттарын енгізу арқылы инженерлік, әлеуметтік-гуманитарлық салаларда жаңа құзыреттерді дамыту.

 

Құндылықтар

  • Кәсібилік, жауапкершілік және нәтижеге бағдарлану
  • Академиялық адалдық
  • Инновациялық және шығармашылық тәсіл
  • Тұрақты және дәйекті даму
  • Дәстүрлер мен сабақтастықты сақтау

 

Стратегиялық мақсаттар

1) Университеттің имиджін нығайту және рейтингтік позицияларын көтеру

2) Инновациялық дамудың қозғаушы күші болу

3) Уақыттың сын-қатерлеріне жауап беретін білім беру үрдісін тұрақты жетілдіруді қамтамасыз ету

4) Цифрлық университет құру

5) турбуленттілік жағдайында басқаруды қамтамасыз ету